El projecte Cut All Ties pretén abordar la violència de gènere a través del disseny, implementació i validació d’un Programa de Capacitació i Formació basat en la gamificació i les noves tecnologies, que ajudi a sensibilitzar, prevenir i reduir les violències masclistes entre els i les joves de 14 a 17 anys en 6 instituts de Barcelona, Madrid i Milà.

PROJECTE

PROJECTE

Foto web

ENTITATS SÒCIES

ENTITATS SÒCIES

Entitat coordinadora del projecte, és una organització sense ànim de lucre designada servei públic pel govern que va iniciar el seu camí als anys vuitanta. ABD ofereix més de 100 programes destinats a superar situacions de vulnerabilitat o exclusió social: addicció a les drogues i malalties associades, la migració, la violència a la família, la maternitat precoç, la discapacitat, la salut mental o la manca de béns bàsics com l’habitatge o la feina… Els programes s’adrecen a més de 100.000 persones que son ateses cada any.

ABD, com a entitat coordinadora, està a càrrec del comitè de direcció i de la coordinació general de l’acció a nivell operatiu, de seguiment, administratiu i d’avaluació. ABD també s’encarrega de la implementació del projecte a Barcelona i Madrid, de l’avaluació d’impacte i de la campanya de lobbying a nivell nacional i comunitari. També contribueix amb la seva experiència en formacions de prevenció de violència i discriminació en el context educatiu, concretament en formacions de batxillerat per combatre la violència masclista.

ACRA és una ONG independent italiana dedicada a la cooperació internacional per al desenvolupament i l’educació de la ciutadania global. Tant a Itàlia com Europa, ACRA participa en programes educatius a les escoles, enfortint les competències de professors i estudiants destinades a prevenir el racisme i les discriminacions. Té 20 anys d’experiència en campanyes de sensibilització i activitats de formació.

ACRA coordina el projecte Cut All Ties a nivell operatiu i administratiu a Itàlia. ACRA s’encarrega d’identificar i descriure els principals motors de les violències masclistes entre les primeres relacions afectiu-sexuals dels joves, així com les principals causes conductuals; del disseny de la formació per al desenvolupament de capacitats i l’estratègia de participació dels grups objectius; també s’encarreguen de la implementació del projecte a Milà. Dirigeixen la campanya de sensibilització a nivell nacional (Itàlia) i contribueixen a nivell europeu. ACRA aporta al projecte la seva experiència en la implicació i formació de joves amb diferents antecedents socials i culturals, així com en les seves campanyes de sensibilització i difusió.

Citibeats és una organització espanyola experta en la promoció i acceleració del canvi social mitjançant eines innovadores. The Social Coin forma part de Citibeats, i té com a principal objectiu recopilar i analitzar les opinions de la gent a partir de dades públiques. El 2016 TSC va guanyar el Premi Mundial de les Nacions Unides a la Inclusió als World Summit Awards i també va rebre una beca H2020 per desenvolupar una plataforma per involucrar ciutadans i governs a nivell de tota la ciutat. 

Citibeats s’encarregarà de l’adaptació de la metodologia TSC i del seguiment de l’impacte del pilot. Contribuiran amb una metodologia basada en Intel·ligència Artificial i una eina de gamificació i TIC dirigida als joves per tal d’accelerar el canvi social.

RESULTATS

CONTACTE

CONTACTE

Project co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020).

Reference: 101005305/CUTALLTIES/REC-AG-2020 

 

© All Rights Reserved 2021

Segueix-nos

@cutallties_project

international@abd-ong.org